icon vi icon vi

Linh kiện máy PP

Linh kiện máy pp

Giá bán: VNĐ

Tình trạng : Còn hàng

Mô tả chi tiết

I Máy 4 thoi ĐVT Hình ảnh    Máy 4 thoi ĐVT Hình ảnh 
1 Bộ phát sóng Bộ 12 Càng thoi máy 4 thoi    Bộ
2 Con thoi máy 4 thoi Bộ   13 Bộ tăng chỉnh càng thoi Bộ
3 Bánh xe ma sát bộ 
đẩy máy 4 thoi
Chiếc 14 Sợi go xỏ chỉ  
4 Ắc nhựa Chiếc 15 Kim loại chắn ngoài con thoi  
5 Điều tốc đông cơ Bộ   16   Ampe kế Cái   
6 Xích  Bộ    17 Điều tốc thu cuộn  Cái  
7 Khuôn Bộ    18  Sứ đầu càng  Cái  
8 Khổ 60 Bộ    19 Dây đai máy  Cái  
9 Khổ  66 Bộ    20  Chổi thoi máy  Cái  
10 Mành xỏ chỉ     21  Bánh xe thoi   Cái  
11 Bộ điều khiển máy 4 thoi Bộ 22 Bánh xe trắng càng thoi Cái
23 Bánh răng nhựa bô đẩy  Bộ          

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm

Tin nổi bật